Gemeenteblad 2017, 19 juni 2018 - Verleende omgevingsvergunning Sint Isidorusstraat 10

Dit artikel is gearchiveerd op 31-07-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694AL
Publicatiedatum: 19-06-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

12 juni 2018              Sint Isidorusstraat 10, 5694 AL – oprichten garage/carport en overkapping (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.