Gemeenteblad 2020, 19 juni 2018 - Ingekomen sloopmelding Olen 9

Dit artikel is gearchiveerd op 31-07-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NP
Publicatiedatum: 19-06-2018
Soort bekendmaking: Overig

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

12 juni 2018              Olen 9, 5694 NP – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.