Gemeenteblad 2021, 19 juni 2018 - Geaccepteerde sloopmelding Olen 3

Dit artikel is gearchiveerd op 31-07-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NP
Publicatiedatum: 19-06-2018
Soort bekendmaking: Overig

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

07 juni 2018              Olen 3, 5694 NP – slopen bijgebouw (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.