Gemeenteblad 2024, 26 juni 2018 - Aangevraagde omgevingsvergunning Sonniuspark

Dit artikel is gearchiveerd op 07-08-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 26-06-2018
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

14 juni 2018  Sonniuspark – bouwen 65 woningen + 4 vrijstaande garages + 38 tuin-bergingen (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.