Gemeenteblad 2033, 26 juni 2018 - Verleende omgevingsvergunning Apollolaan 23

Dit artikel is gearchiveerd op 07-08-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694WP
Publicatiedatum: 26-06-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

18 juni 2018              Apollolaan 23, 5694 WP – plaatsen dakkapel rechter-zijgevel (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.