Gemeenteblad 2035, 26 juni 2018 - Ingekomen sloopmelding Ekkersrijt 4111 - 4125

Dit artikel is gearchiveerd op 07-08-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692DD
Publicatiedatum: 26-06-2018
Soort bekendmaking: Overig

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

18 juni 2018              Ekkersrijt 4111 - 4125, 5692 DD – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.