Gemeenteblad 2039, 26 juni 2018 - Verkeersmaatregelen Edelweissstraat

Dit artikel is gearchiveerd op 07-08-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Kom van Son
Publicatiedatum: 26-06-2018
Soort bekendmaking: Verkeersmaatregel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 juni 2018 besloten verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. de straatbarbecue voor de bewoners van de Edelweissstraat. Deze barbecue wordt gehouden op zaterdag 7 juli 2018 tussen 14.00 tot 01.00 uur. De verkeersmaatregelen bestaan uit het afsluiten voor het verkeer van de Edelweissstraat tussen de huisnummers 1 t/m 16.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA  te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.
Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook  een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.