Gemeenteblad 2044, 4 juli 2018 - Verleende omgevingsvergunning Heivlinderlaan 29

Dit artikel is gearchiveerd op 15-08-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691RS
Publicatiedatum: 04-07-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

27 juni 2018    Heivlinderlaan 29, 5691 RS – plaatsen kozijn in de voorgevel van de woning (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.