Gemeenteblad 2045, 4 juli 2018 - Verleende omgevingsvergunning Rietlaan 12

Dit artikel is gearchiveerd op 15-08-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691EP
Publicatiedatum: 04-07-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

27 juni 2018    Rietlaan 12, 5691 EP – plaatsen 3 zijramen in de woning (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.