Gemeenteblad 2046, 4 juli 2018 - Ingekomen sloopmelding Eind 1c

Dit artikel is gearchiveerd op 15-08-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NL
Publicatiedatum: 04-07-2018
Soort bekendmaking: Overig

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

27 juni 2018    Eind 1c, 5694 NL – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.