Gemeenteblad 2047, 4 juli 2018 - Geaccepteerde sloopmelding Ekkersrijt 4111 t/m 4125

Dit artikel is gearchiveerd op 15-08-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692DD
Publicatiedatum: 04-07-2018
Soort bekendmaking: Overig

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

25 juni 2018    Ekkersrijt 4111 t/m 4125, 5692 DD – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.