Gemeenteblad 2054, 4 juli 2018 - Tijdelijke verkeersmaatregelen voor het Breugels Festijn en Breugelse Rommeldag

Dit artikel is gearchiveerd op 15-08-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Kom Breugel
Publicatiedatum: 04-07-2018
Soort bekendmaking: Verkeersmaatregel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 juni 2018 besloten tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. de Breugelse Rommeldag dat wordt gehouden op 16 september 2018.

De tijdelijke verkeersmaatregelen bestaan uit het afsluiten van de Astroïdenlaan tussen 07:30 en 20:00 uur voor doorgaand verkeer. Er wordt gebruik gemaakt van een omleidingsroute.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA  te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook  een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.