Gemeenteblad 2056, 4 juli 2018 - Archiefverordening van de gemeente Son en Breugel 2018

Dit artikel is gearchiveerd op 15-08-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 04-07-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

De raad stelt op 28 juni 2018 de Archiefverordening van de gemeente Son en Breugel 2018 vast. De inwerkingtredingsdatum is 5 juli 2018.

Per laatstgenoemde datum trekt de raad de Archiefverordening Son en Breugel 2006 in