Gemeenteblad 2057, 11 juli 2018 - Aangevraagde omgevingsvergunning Libellenlaan 17

Dit artikel is gearchiveerd op 22-08-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692WB
Publicatiedatum: 11-07-2018
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

28 juni 2018    Libellenlaan 17, 5692 WB – bouwen woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.