Gemeenteblad 2060, 11 juli 2018 - Aangevraagde omgevingsvergunning Europalaan 5

Dit artikel is gearchiveerd op 22-08-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691EL
Publicatiedatum: 11-07-2018
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

29 juni 2018    Europalaan 5, 5691 EL – buitenplanse afwijkingsprocedure (WERK OF WERKZAAMHEDEN UITVOEREN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.