Gemeenteblad 2062, 11 juli 2018 - Geaccepteerde sloopmelding Eind 1c

Dit artikel is gearchiveerd op 22-08-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NL
Publicatiedatum: 11-07-2018
Soort bekendmaking: Sloopvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

29 juni 2018    Eind 1c, 5694 NL – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.