Gemeenteblad 2063, 11 juli 2018 - Evenementen SWZ Zonhove

Dit artikel is gearchiveerd op 22-08-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AG
Publicatiedatum: 11-07-2018
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning

Op 29 juni 2018 heeft de burgemeester besloten om de volgende evenementen toe te staan in gevolg van de 12 dagenregeling voor SWZ Zonhove.

De evenementen vinden plaats op het terrein van SWZ Zonhove gelegen aan de Nieuwstraat 70 op de onderstaande data:

20 mei 2018               -           09.00 - 18.00 uur        Circus

26 juni 2018                -           18.00 - 21.00 uur        Optreden zanger

23 juli 2018                 -           13.00 – 17.00 uur       Muziek kwis

24 juli 2018                 -           12.00 - 17.00 uur        Optreden zanger

25 juli 2018                 -           13.00 - 17.00 uur        Karaoke middag

26 juli 2018                 -           13.00 - 17.00 uur        Optreden troubadour (niet uitversterkt)

31 juli 2018                 -           12.00 - 17.00 uur        Muziek Theater

1 augustus 2018         -           12.00 - 17.00 uur        Waterfestijn

2 augustus 2018         -           12.00 - 17.00 uur        Optreden Zanger

6 augustus 2018         -           12.00 - 17.00 uur        Optreden Zanger

7 augustus 2018         -           11.00 - 17.00 uur        Theater

8 september 2018      -           09.00 – 18.00 uur       Biketrikedag

Tegen de besluiten tot het verlenen van een evenementenvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de uitreiking of verzending hiervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de grond van het bezwaar. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet.

Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen. Voor dit griffierecht worden afzonderlijke leges in rekening gebracht.