Gemeenteblad 2064, 11 juli 2018 - Jubileumviering HTC Son Tennis

Dit artikel is gearchiveerd op 22-08-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PA
Publicatiedatum: 11-07-2018
Soort bekendmaking: Muziekvergunning

Op grond van de 12 dagenregeling als bedoeld in artikel 4:3 van de Algemene plaatselijke verordening is ontheffing verleend van de maximaal toegestane geluidsnorm.

De ontheffing is verleend aan het bestuur van HTC Son Tennis.

Dit betekent dat in het verenigingsgebouw aan de Rooijseweg 7, 5691 PA Son en Breugel een activiteit georganiseerd mag worden, waarbij een gemiddeld geluidsniveau geldt van 70 dB(A) tot een tijdstip van 02:00 uur.

De vrijstelling is bedoeld voor tijdens de jubileumviering van de Tennisvereniging voor de nacht van 22 september 2018 op 23 september 2018.