Gemeenteblad 2066, 1 augustus 2018 - Aangevraagde omgevingsvergunning Ekkersrijt 3104a

Dit artikel is gearchiveerd op 12-09-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692CC
Publicatiedatum: 01-08-2018
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

10 juli 2018     Ekkersrijt 3104a, 5692 CC – vestiging Kringloopwinkel (HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.