Gemeenteblad 2068, 1 augustus 2018 - Aangevraagde omgevingsvergunning Ekkersrijt 4011

Dit artikel is gearchiveerd op 12-09-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692DB
Publicatiedatum: 01-08-2018
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

17 juli 2018:    Ekkersrijt 4011, 5692 DB – aanbrengen reclame (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.