Gemeenteblad 2083, 1 augustus 2018 - Verleende omgevingsvergunning Waterjuffer 10

Dit artikel is gearchiveerd op 12-09-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692WZ
Publicatiedatum: 01-08-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

24 juli 2018:    Waterjuffer 10, 5692 WZ – nieuwbouwwoning Sonniuspark (BOUWEN en AFWIJKEN REGELS RUIMTELIJKE ORDENING)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.