Gemeenteblad 2085, 1 augustus 2018 - Verleende omgevingsvergunning Hendrik Veenemanstraat 59

Dit artikel is gearchiveerd op 12-09-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691BA
Publicatiedatum: 01-08-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

25 juli 2018:    Hendrik Veenemanstraat 59, 5691 BA - kappen van 1 eikenboom achtererf (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.