Gemeenteblad 2086, 1 augustus 2018 - Ingekomen sloopmelding Sonniuswijk 43

Dit artikel is gearchiveerd op 12-09-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PD
Publicatiedatum: 01-08-2018
Soort bekendmaking: Sloopmeldingen

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
 

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen op:

09 juli 2018     Sonniuswijk 43, 5691 PD – asbestsanering (SLOPEN)