Gemeenteblad 2087, 1 augustus 2018 - Ingekomen sloopmelding Van Galenstraat 20

Dit artikel is gearchiveerd op 12-09-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694CE
Publicatiedatum: 01-08-2018
Soort bekendmaking: Sloopmeldingen

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
 

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen op:

16 juli 2018:    Van Galenstraat 20, 5694 CE – asbestsanering (SLOPEN)