Gemeenteblad 2088, 1 augustus 2018 - Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Smaragdlibel kavel D26 en D29

Dit artikel is gearchiveerd op 12-09-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 01-08-2018
Soort bekendmaking: Overig

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:

26 juli 2018: Smaragdlibel kavel D26 en D29 - bouwen 2 seniorenwoningen (Bouwen)