Gemeenteblad 2090, 1 augustus 2018 - Geaccepteerde sloopmelding Sonniuswijk 43

Dit artikel is gearchiveerd op 12-09-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PD
Publicatiedatum: 01-08-2018
Soort bekendmaking: Sloopmeldingen

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
 

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met onderstaande sloopmelding:

17 juli 2018: Sonniuswijk 43, 5691 PD - asbestsanering (SLOPEN)