Gemeenteblad 2091, 1 augustus 2018 - Geaccepteerde sloopmelding Van Galenstraat 20

Dit artikel is gearchiveerd op 12-09-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694CE
Publicatiedatum: 01-08-2018
Soort bekendmaking: Sloopmeldingen

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
 

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met onderstaande sloopmelding:

 20 juli 2018:    Van Galenstraat 20, 5694 CE – verwijderen asbesthoudende dakplaten (SLOPEN)