Gemeenteblad 2092, 1 augustus 2018 - Geaccepteere sloopmelding Hoek Wilhelminalaan / Nieuwstraat

Dit artikel is gearchiveerd op 12-09-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Kom van Son
Publicatiedatum: 01-08-2018
Soort bekendmaking: Sloopmeldingen

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
 

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met onderstaande sloopmelding:

23 juli 2018:    Hoek Wilhelminalaan / Nieuwstraat – Slopen panden t.b.v. nieuwbouw (SLOPEN)