Gemeenteblad 2093, 1 augustus 2018 - Geaccepteerde sloopmelding Zuiderkruislaan 61

Dit artikel is gearchiveerd op 12-09-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694LT
Publicatiedatum: 01-08-2018
Soort bekendmaking: Sloopmeldingen

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
 

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met onderstaande sloopmelding:

23 juli 2018:    Zuiderkruislaan 61, 5694 LT - verwijderen asbesthoudende dakplaten (SLOPEN)