Gemeenteblad 2095, 1 augustus 2018 - Ingekomen gebruiksmelding Ekkersrijt 4011

Dit artikel is gearchiveerd op 12-09-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692DB
Publicatiedatum: 01-08-2018
Soort bekendmaking: Overig

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande gebruiksmelding ontvangen op:

17 juli 2018: Ekkersrijt 4011, 5692 DB – brandveilig gebruik (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)