Gemeenteblad 2104, 15 augustus 2018 - Tijdelijke verkeersmaatregelen Towerfestival

Dit artikel is gearchiveerd op 26-09-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691BB
Publicatiedatum: 15-08-2018
Soort bekendmaking: Verkeersmaatregel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 juli 2018 besloten een tijdelijke verkeersmaatregel te treffen t.b.v. het Towerfestival 2018 dat wordt gehouden op 8 en 9 september 2018 op het Kerkplein.

 De verkeersmaatregel bestaat uit:

Het tijdelijk afsluiten van het weggedeelte, gelegen tussen het Kerkplein en de achterzijde van cafe-restaurant de Zwaan aan de Markt 9.

Het betreft het weggedeelte gelegen tot aan de aansluiting met de Torenstraat en de aansluiting met de Nieuwstraat.

De afsluiting gaat in op zaterdag 8 september 2018 vanaf 19:00 tot en met 9 september 2018 eindtijd 24:00 uur.