Gemeenteblad 2106, 15 augustus 2018 - Mandatenlijst juli 2018

Dit artikel is gearchiveerd op 26-09-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 15-08-2018
Soort bekendmaking: Overig

Op 17 juli 2018 hebben het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de gemeentesecretaris, ieder voor zover het de eigen verantwoordelijkheden betreft, de gewijzigde mandatenlijst vastgesteld. Als u de mandatenlijst wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met mevr. M. Bellemakers via 0499 491 491 of per email opm.bellemakers@sonenbreugel.nl