Gemeenteblad 2110, 22 augustus 2018 - Verleende omgevingsvergunning Ekkersrijt 4095 en 4097

Dit artikel is gearchiveerd op 03-10-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Ekkersrijt/Science Park
Publicatiedatum: 22-08-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. De omgevingsvergunning is verzonden op:

13 augustus 2018 Ekkersrijt 4095 en 4097 - Wijzigen van een omgevingsvergunning voor het herontwikkelen van een bedrijfspand (BOUWEN).

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.