Gemeenteblad 2111, 22 augustus 2018 - Verleende omgevingsvergunning Rozenkever 7 t/m 15 (Son aan de Dommel)

Dit artikel is gearchiveerd op 03-10-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 22-08-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. De omgevingsvergunning is verzonden op:

16 augustus 2018  Rozenkever 7 t/m 15 (Son aan de Dommel) - oprichten van 9 woningen (BOUWEN).

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.