Gemeenteblad 2112, 22 augustus 2018 - Ingekomen sloopmelding Sonniuswijk 47

Dit artikel is gearchiveerd op 03-10-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PD
Publicatiedatum: 22-08-2018
Soort bekendmaking: Sloopmeldingen

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
 

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:

15 augustus 2018            Sonniuswijk 47, 5691PD – verwijderen van asbest (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.