Gemeenteblad 2113, 29 augustus 2018 - Aangevraagde omgevingsvergunning Van Speijklaan 22

Dit artikel is gearchiveerd op 10-10-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694CH
Publicatiedatum: 29-08-2018
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

21 augustus 2018 Van Speijklaan 22, 5694 CH - doorbreken van de binnenmuur (draagmuur)  (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.