Gemeenteblad 2115, 29 augustus 2018 - Verleende omgevingsvergunning Jufferlaan, Vuurlibel, Libellenlaan, Heidelibel, Glanslibel

Dit artikel is gearchiveerd op 10-10-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 29-08-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

20 augustus 2018       Jufferlaan, Vuurlibel, Libellenlaan, Heidelibel en de Glanslibel ongenummerd (Sonniuspark, veld I en J) – oprichten van 65 woningen (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.