Gemeenteblad 2116, 29 augustus 2018 - Verleende omgevingsvergunning Grote Beerlaan 29

Dit artikel is gearchiveerd op 10-10-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694LJ
Publicatiedatum: 29-08-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

23 augustus 2018       Grote Beerlaan 29, 5694 LJ – plaatsen dakkapel achterzijde woning (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.