Gemeenteblad 2117, 29 augustus 2018 - ingekomen sloopmelding Nieuwstraat 98 en Bontstraat 84

Dit artikel is gearchiveerd op 10-10-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AE, 5691SX
Publicatiedatum: 29-08-2018
Soort bekendmaking: Sloopmeldingen

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
 

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

17 augustus 2018       Nieuwstraat 98, 5691 AE en de Bontstraat 84, 5691 SX – slopen van de gebouwen (SLOPEN)