Gemeenteblad 2119, 5 september 2018 - Aangevraagde omgevingsvergunning, Nachtegaallaan 69 (rectificatie i.p.v. nr. 68)

Dit artikel is gearchiveerd op 17-10-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691VA
Publicatiedatum: 05-09-2018
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

8 augustus 2018         Nachtegaallaan 69 (rectificatie i.p.v. nr. 68), 5691 VA - (ver)plaatsen van een perceel afscheiding (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.