Gemeenteblad 2122, 5 september 2018 - Verleende omgevingsvergunning De Kuilen 3

Dit artikel is gearchiveerd op 17-10-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NM
Publicatiedatum: 05-09-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

28 augustus 2018       De Kuilen 3, 5694 NM – uitbreiden loods t.b.v. akkerbouw (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.