Gemeenteblad 2124, 5 september 2018 - Ingekomen sloopmelding Nieuwstraat 98

Dit artikel is gearchiveerd op 17-10-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AE
Publicatiedatum: 05-09-2018
Soort bekendmaking: Sloopmeldingen

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
 

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

29 augustus 2018       Nieuwstraat 98, 5691 AE – slopen woonhuis (SLOPEN)