Gemeenteblad 2125, 5 september 2018 - Ingekomen sloopmelding Marijkestraat 2

Dit artikel is gearchiveerd op 17-10-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691TX
Publicatiedatum: 05-09-2018
Soort bekendmaking: Sloopmeldingen

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
 

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

29 augustus 2018       Marijkestraat 2, 5691 TX – asbestsanering (SLOPEN)