Gemeenteblad 2126, 5 september 2018 - Melding activiteitenbesluit milieubeheer Ekkersrijt 3209

Dit artikel is gearchiveerd op 17-10-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Ekkersrijt/Science Park
Publicatiedatum: 05-09-2018
Soort bekendmaking: Overig

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van:

  • Camtronics B.V. voor het starten van een bedrijf gelegen aan Ekkersrijt 3209 te Son en Breugel.

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met E. Vermeulen van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690346.