Gemeenteblad 2127, 5 september 2018 - Aangevraagde omgevingsvergunning Van Hallstraat 18

Dit artikel is gearchiveerd op 17-10-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694CT
Publicatiedatum: 05-09-2018
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

23 augustus 2018       Van Hallstraat 18, 5694 CT – verbouwen woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.