Gemeenteblad 2129, 12 september 2018 - Aangevraagde omgevingsvergunning Airborneweg 43

Dit artikel is gearchiveerd op 24-10-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PS
Publicatiedatum: 12-09-2018
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

31 augustus 2018       Airborneweg 43, 5691 PS – omzetten agrarische bestemming naar wonen met inpandige statische opslag (HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING)

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

29 augustus 2018       Thorbeckelaan 2, 5694 CR – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.