Gemeenteblad 2134, 12 september 2018 - Ingekomen sloopmelding Verwerstraat 4

Dit artikel is gearchiveerd op 24-10-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694AZ
Publicatiedatum: 12-09-2018
Soort bekendmaking: Sloopmeldingen

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
 

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

03 september 2018    Verwerstraat 4, 5694 AZ – asbestsanering (SLOPEN)

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

29 augustus 2018       Thorbeckelaan 2, 5694 CR – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)