Gemeenteblad 2137, 12 september 2018 - Geaccepteerde sloopmelding Sonniuswijk 47

Dit artikel is gearchiveerd op 24-10-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PD
Publicatiedatum: 12-09-2018
Soort bekendmaking: Sloopmeldingen

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
 

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen:

31 augustus 2018       Sonniuswijk 47, 5691 PD – asbestsanering (SLOPEN)