Gemeenteblad 2138, 12 september 2018 - Geaccepteerde sloopmelding Nieuwstraat 98

Dit artikel is gearchiveerd op 24-10-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AE
Publicatiedatum: 12-09-2018
Soort bekendmaking: Sloopmeldingen

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
 

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen:

03 september 2018    Nieuwstraat 98, 5691 AE – verwijderen asbesthoudende materialen en het slopen van panden tot aan begane grondvloer (SLOPEN)