Gemeenteblad 2141, 12 september 2018 - Ontheffing Drank- en Horecawet onthulling kunstwerk rotonde Planetenlaan - Kometenlaan

Dit artikel is gearchiveerd op 24-10-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Kom Breugel
Publicatiedatum: 12-09-2018
Soort bekendmaking: Ontheffing Drank- en Horecawet

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met deze besluiten kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA  te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

Op 3 september 2018 heeft de burgemeester besloten om op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet ontheffing te verlenen van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het evenement “de opening onthulling kunstwerk rotonde Planetenlaan – Kometenlaan”.

Dit betekent dat op 14 september 2018 tijdens dit evenement tussen 15:30 uur en 17:30 uur zwak-alcoholhoudende drank geschonken mag worden.